top of page

Unfinished Business

Dogmeudstillingen Unfinished Business på Sukkerfabrikken i Stege (2009) blev til, ved et samarbejde mellem 12 unge kunstnere.
Gruppeudstillingen blev formet af synergien i den kollektive arbejdsproces og 9. dogmer som kunstnerne satte som ramme for deres arbejde. Materialerne der blev brugt, var værdiløse. Det var affald og andre restprodukter fra Møn. Alt var desuden hvidt. Gruppen arbejdede i intense forløb: efter 12 x 12 timer x 5 dage er arbejdstiden opbrugt og værket forbliver ufærdigt.

 

Udstillingens ni dogmer var:

 

1. Værket er kollektivt, ingen krediteres individuelt
2. Værket er skabt på stedet
3. Materialerne er aflagte, aflejrede, værdiløse, affald, restprodukter
4. Alt er til forhandling. Man må kun sige ja, forhandlinger skal foregå i materialet
5. Værket udføres i korte intense forløb af gruppen i rummet
6. Arbejdstiden er opbrugt efter 12 x 12 timer x 5 dage
7. Værket forbliver ufærdigt
8. Udstillingen afspejler fælles sociale og arbejdsmæssige vilkår
9. Alt er hvidt

bottom of page